26/05/2020

Thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 91 về Đại hội Đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan...

19/03/2020

Ngày 26/01/2015, Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN tổ chức buổi họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự và chủ trì buổi họp có GS.VS....

20/02/2020

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã bầu ra 04 đồng chí trong BCH gồm: Bí thư Đảng bộ, Phó Bí thư và 02 ủy viên BCH. Tháng 4/2014, bổ sung đ/c Lê Sỹ Tùng vào BCH Đảng bộ. Hiện nay, Đảng bộ có 51...

20/02/2020

Ngày 11/11/2019, Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã tổ chức “Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn...