19/08/2020

Quyết định thành lập: QĐ 1691/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 22/9/2014 Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Khoa học và Công Nghệ theo Quyết Định số 2051/QĐ-VHL ngày 29/12/2014 của Chủ...

19/08/2020

Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, quy hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của...

13/08/2020

Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 25/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong đó có Trung tâm Phát triển...

13/08/2020

Số Giấy phép thành lập Nhà xuất bản: 152.GP-BTTTT ngày 14/4/2017; Người ký: ông Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông 

13/08/2020

Quyết định số 295/QĐ-KHCNQG ngày 25/3/2002 của Giám đốc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, nay là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thành lập Trung tâm đào tạo,...

13/08/2020

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được thành lập theo Nghị định 27/NĐ-CP, ngày 16/01/2004 (nay là Nghị định 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017) của Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

29/06/2020

Trung tâm thông tin tư liệu được thành lập theo Quyết định số 595/VKH-TCCB ngày 12/10/1982 của Viện Khoa học Việt NamNgười ký: GS. Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu