Thông tin nổi bật

14:59:07 - 27/05/2020

 Ngay sau khi có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 22/4/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN đã họp, chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội các tổ chức đảng trực thuộc.