Hội nghị điển hình tiên tiến Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

21/08/2020
Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.
Hội nghị đã tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 và bầu ra 3 đại biểu đại diện cho Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đi dự Đại hội thi đua yêu nước của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm:
1. TS. Nguyễn Thị Ánh Dương,
2. TS. Nguyễn Mạnh Hùng,
3. PGS.TS. Nguyễn Quảng Trường.
Nguồn tin: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật


Tags:
Tin liên quan