Hội nghị Điển hình tiên tiến Viện Công nghệ thông tin 2015 – 2020

21/08/2020
Thực hiện Công văn số 402/VHL-TCCB ngày 06/3/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ III. Sáng ngày 1/7/2020, tại hội trường Viện Công nghệ thông tin đã diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm tổng kết công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020 và phát động phòng trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020- 2025.

Viện CNTT là một Viện nghiên cứu chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trong suốt thời gian qua dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHCNVN cùng với sự nỗ lực phấn đấu đoàn kết của tập thể cán bộ viện CNTT đã đưa Viện trở thành một đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo trình độ cao về công nghệ thông tin đóng góp tích cực cho phát triển bền vững kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh của đất nước. Công tác thi đua khen thưởng của Viện CNTT luôn được quan tâm chỉ đạo, tập trung bám sát theo thực tế để hoàn thành mục tiêu mà Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Hàn lâm đề ra. Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết và đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Viện CNTT 5 năm qua, đồng thời biểu dương, tôn vinh những cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện CNTT trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của toàn viện trong giai đoạn 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Trường Thắng - Viện trưởng Viện CNTT trình bày báo cáo

Trong 5 năm vừa qua, Lãnh đạo Viện đã thực hiện nhiều đề tài dự án nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng, đầu tư trang thiết bị nâng cao năng lực nghiên cứu. Lãnh đạo Viện cùng Đảng ủy đã luôn kịp thời động viên cán bộ đảng viên trong Viện phát huy vai trò gương mẫu, lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ khoa học các cấp Nhà nước, cấp Viện Hàn lâm KHCNVN, cấp Bộ ngành, phòng Thí nghiệm trọng điểm…đã được giao phó. Tổng số công bố khoa học của Viện CNTT trong 5 năm là trên 300 bài báo gồm 150 bài báo trong nước và gần 150 bài báo quốc tế chiếm tỉ lệ lớn là các bài trong tạp chí thuộc danh mục SCI-E/Scopus; 01 bằng độc quyền sáng chế và 02 giải pháp hữu ích.

Viện CNTT luôn thực hiện đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc gắn kết giữa khoa học công nghệ với sản xuất đời sống, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong xu thế chuyển đổi số quốc gia được tăng tốc thời gian gần đây, Viện CNTT cũng đóng vai trò chủ trì thiết kế, và tham vấn nhiều dự án trong Chính phủ điện tử. Đây đều là những dự án CNTT quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được kỳ vọng lớn tạo nền tảng kết nối số.
Công tác hợp tác quốc tế của Viện CNTT luôn được coi trọng, bởi đây là yếu tố không thể thiếu nhằm thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ, bắt kịp với trình độ khoa học công nghệ của khu vực và thế giới. Một số tổ chức lớn mà Viện đã và đang duy trì tốt mối quan hệ như : tổ chức PRAGMA, Tiểu ban của ASEAN về Vi điện tử và CNTT, KAIST ( Hàn Quốc), NTU (Singapore), ARM Ltd. (Anh), NSCC ( Singapore), Tập đoàn TNG..
Trong giai đoan 2015-2020, 100% các phòng trong Viện CNTT đều được công nhận là tập thể lao động tiên tiến, 15% cán bộ được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Công tác thi đua dựa trên tiêu chí công bố quốc tế và đóng góp vào quỹ phúc lợi của Viện cũng đã phát hiện ra các điển hình tiên tiến, bao gồm 01 tập thể và 03 cá nhân dưới đây:
  1. Phòng Nhận dạng và Công nghệ tri thức: là một tập thể phòng vững mạnh đã đạt được thành tựu về các bài báo đăng ISI, các tạp chí, hội thảo quốc tế cũng như đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.
  2. PGS.TS. Nguyễn Long Giang. Đ/c Long Giang đã có nhiều thành tích trong công bố quốc tế gồm: đã công bố 07 bài báoSCI/SCIE, 06 bài báo trên tạp chí quốc gia, 05 bài báo trên Kỷ yếu hội thảo quốc tế, 09 bài báo trên tạp chí quốc tế; làm chủ nhiệm nhiều đề tài các cấp; đóng vai trò kết nối các đối tác bộ ngành trung ương và quản lý hoạt động đào tạo của Viện.
  3. ThS. Nguyễn Thế Hoàng Anh. Trong 5 năm đã tổng số 12 công bố trong đó có 03 bài tạp chí với 01 tạp chí quốc tế ISI Q1; 9 bài đăng trên các kỷ yếu hội thảo chuyên ngành trong đó có 5 hội thảo quốc tế; đồng tác giả 1 sáng chế được cấp bằng và 02 đơn sáng chế đã được chấp nhận đơn hợp lệ. Đ/c Hoàng Anh cũng tham gia nhiều đề tài khoa học các cấp, là thành viên tích cực của Dự án Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ dữ liệu lớn FIRST-IOIT được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới và B��� KHCN.
  4. ThS. Hoàng Mạnh Tuấn. Trong 5 năm đã có thành tích gồm 09 bài báo đăng trên ISI, 01 bài SCI-E và 01 bài SCOPUS; nhiều bài báo đăng trên Hội nghị FAIR; là chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở qua nhiều năm và là thành viên của các đề tài NAFOSTED…
Căn cứ Theo Công văn số 402/VHL-TCCB ngày 06/3/2020 hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ III, Hội nghị đã bình bầu 03 đại biểu đại diện cho cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước Viện Hàn lâm lần thứ III.
Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Trường Thắng – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của Viện CNTT cũng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Viện CNTT kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong đơn vị phát huy sức mạnh đại đoàn kết quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác giai đoạn 2020 – 2025 góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đúng với chủ đề và khẩu hiệu hành động: “ Viện CNTT phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạng tổng hợp, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, của dân tộc”.

 
 


 
Nguồn tin: Viện Công nghệ thông tin


Tags:
Tin liên quan