Đại hội thi đua yêu nước Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ II (2015-2020)

07/08/2020
Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi trên cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện; ngày 19/05/2015, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II (2015-2020).

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; GS.VS.Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; PGS.TS.Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; GS.Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; PGS Hà Duy Ngọ, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Viện Hàn lâm, GS.Trương Nam Hải, Chủ tịch Công đoàn Viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng toàn thể các đại biểu đại diện các đơn vị trực thuộc và đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

GS.VS.Châu Văn Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng phát biểu khai mạc Đại hội

 

Sau khi GS.VS.Châu Văn Minh tuyên bố khai mạc, Đại hội đã được nghe đồng chí Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trình bày báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

Trong 5 năm qua, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Thường vụ Đảng uỷ và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng, là đòn bẩy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật. Theo đó, Viện Hàn lâm đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng, đoàn thể trong việc chỉ đạo công tác thi đua, đề ra nhiều nội dung thi đua cụ thể phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ nhằm xây dựng phong trào thi đua có chất lượng, hiệu quả và thiết thực.

PGS.TS.Phan Văn Kiệm, Phó Chủ tịch Viện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trình bày báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020

Với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, các phong trào thi đua không ngừng được đẩy mạnh và được triển khai sâu rộng, hiệu quả trong toàn Viện. Các đơn vị đã nhận thức rõ vị trí của công tác thi đua khen thưởng nên đã vận dụng có hiệu quả trong việc triển khai nhiệm vụ công tác của đơn vị, hầu hết các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình đã phát động nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phong phú, nội dung sát với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Mỗi đơn vị một phong trào thi đua, mỗi đơn vị một mục tiêu phấn đấu đã làm dấy lên không khí thi đua sôi nổi trong toàn Viện Hàn lâm. Các phong trào thi đua yêu nước đã kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị nói riêng và của Viện Hàn lâm nói chung.

Cùng với các phong trào thi đua của Viện Hàn lâm, hàng năm Công đoàn và Đoàn thanh niên Viện cũng phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với những việc làm thiết thực và có ý nghĩa.

Có thể khẳng định trong 5 năm qua phong trào thi đua yêu nước của Viện Hàn lâm đã có nhiều kết quả tốt đẹp, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia; góp phần quan trọng khơi dậy tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trong nghiên cứu, lao động, học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Từ các phong trào thi đua này, nhiều điển hình tiên tiến và tấm gương sáng trong các đơn vị đã được Viện Hàn lâm KHCNVN, các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các địa phương, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Nước tặng khen nhiều danh hiệu thi đua và nhiều phần thưởng cao quý.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015-2020, Viện Hàn lâm KHCNVN tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Luật Thi đua, khen thưởng và các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng. Nâng cao nhận thức cả về lý luận và thực tiễn về công tác thi đua khen thưởng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua.

Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, nội dung thi đua phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chủ trương chính sách và các quy định về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng của cán bộ, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng, cũng như phương thức làm việc của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng triển khai công nghệ, đề cao công tác quản lý, xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ luật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng cơ quan đơn vị văn minh, lịch sự.

Để làm nổi bật những thành tích đã đạt được trong 5 năm qua, Đại hội đã được nghe báo cáo tham luận của 7 cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu và Đại hội cũng trao tặng Bằng khen của Viện Hàn lâm KHCNVN cho 16 tập thể và 5 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

GS.VS.Châu Văn Minh và GS.Dương Ngọc Hải trao Bằng khen cho 16 tập thể điển hình tiên tiến

GS.VS.Châu Văn Minh và GS.Dương Ngọc Hải trao Bằng khen cho 5 cá nhân điển hình tiên tiến

Kết thúc đại hội, GS.VS.Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và gửi lời cảm ơn đến các vị khách quý cùng các đại biểu đã về dự Đại hội thi đua yêu nước Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ II (2015-2020) và mong muốn các đại biểu sẽ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; Phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2015 và 5 năm (2016-20250) theo tinh thần chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/05/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Chụp ảnh lưu niệm

Tác giả: Thanh hà


Tags:
Tin liên quan