21/08/2020

Ngày 22/10/2019, nhân dịp Lễ chào mừng 50 năm ngày thành lập, Viện Vật lý đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

21/08/2020

Ngày 24/10/2019, nhân Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, Viện Địa chất và Địa vật lý biển đã vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

21/08/2020

Ngày 15/01/2020, tại Nhà khách Tổng Liên đoàn, 95 Trần Quốc Toản, Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao động và hoạt động...

21/08/2020

Thực hiện Kế hoạch số 384/KH-CĐVC ngày 30/12/2019 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp...

21/08/2020

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, ngày 15/09/2015 Đoàn Thanh niên Viện Hàn...

21/08/2020

Ngày 7/7/2020, Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học – Văn hóa – Xã hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 với sự tham dự của đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng...