21/08/2020

Sáng ngày 04/06/2020, tại Phòng họp Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (BTTNVN), BTTNVN đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015-2020. Đến dự và chủ trì Hội nghị có PGS. TS....

21/08/2020

Thực hiện Công văn số 402/VHL-TCCB ngày 06/3/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Viện Hàn...

21/08/2020

Nhằm tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025, sáng 12/06/2020, Viện Hải...

21/08/2020

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

21/08/2020

Thực hiện Công văn số 402/VHL-TCCB ngày 06/3/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Viện Hàn...

21/08/2020

Hòa cùng không khí thi đua sôi nổi của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN lần thứ VIII, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày...

21/08/2020

Ngày 5/6/2020, Viện Tài nguyên và Môi trường biển long trọng tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước và điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025. Về dự Hội nghị có PGS.TS Trần Đình Lân, Đảng ủy viên, Viện...