07/08/2020

Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi trên cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thiết...