Thông tin nổi bật

11:31:39 - 07/08/2020

Hoà chung khí thế thi đua sôi nổi trên cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện; ngày 19/05/2015, Viện Hàn lâm Khoa học và Công...

Hội nghị điển hình tiên tiến Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam lần thứ III

Sáng ngày 04/06/2020, tại Phòng họp Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (BTTNVN), BTTNVN đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2015-2020. Đến dự và chủ trì Hội nghị có PGS. TS. Nguyễn Trung Minh, Bí thư chi bộ, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng BTTNVN.

Hội nghị Điển hình tiên tiến Viện Công nghệ thông tin 2015 – 2020

Thực hiện Công văn số 402/VHL-TCCB ngày 06/3/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ III. Sáng ngày 1/7/2020, tại hội trường Viện Công nghệ...