19/04/2022

Chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí không nằm ở vấn đề công nghệ mà ở con người, ở tư duy và cần phải xác định “bạn đọc ở đâu, báo chí ở đó”. Đó là nội dung được các đại biểu đưa ra tại diễn đàn...

15/04/2022

Cộng hòa Togo là một quốc gia nằm ở phía Tây châu Phi, GDP đầu người tính đến năm 2020 chỉ có 914,95 USD nên phần nhiều người dân quốc gia này dựa vào hoạt động từ thiện và viện trợ. Nhưng làm sao...

12/04/2022

Theo thông tin từ Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tại Phiên họp 1 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp...

12/04/2022

Theo thông tin từ Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, với dân số khoảng 100 triệu người và số người sử dụng Internet trên 75 triệu người, Việt Nam là nước nằm trong nhóm 15 quốc gia “lớn...

29/03/2022

Nếu phải mô tả về bản chất của chuyển đổi số chỉ bằng một từ, thì từ đó là nền tảng số. Ứng dụng công nghệ thông tin thì từ khóa là hệ thống thông tin. Chuyển đổi số thì từ khóa là nền tảng số.

29/03/2022

An toàn thông tin mạng thực chất không phải là một vấn đề mới, nhưng quá trình bảo đảm an toàn thông tin mạng luôn là một công cuộc nỗ lực làm mới bởi công nghệ mỗi ngày một thay đổi. Trong giai...

24/03/2022

Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện. Vì vậy, chuyển đổi số trong mỗi cơ quan, tổ chức và cả quốc gia chỉ có thể thành công khi được người lãnh đạo cao nhất vào cuộc, xác định...

17/03/2022

Dịch vụ công trực tuyến là một chỉ số quan trọng trong Báo cáo khảo sát xếp hạng mức độ phát triển Chính phủ điện tử cho 193 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Năm 2021, nếu như Việt Nam đã đạt...

11/03/2022

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng, đưa Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP-National Data Exchange Platform) vào sử...

21/02/2022

Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trân trọng giới thiệu đến Quý độc giả Cẩm nang Chuyển đổi số được trích đăng từ nguồn: https://dx.mic.gov.vn.