12/05/2022

Lạng Sơn sẽ huy động toàn bộ 7.776 thành viên các Tổ công nghệ cộng đồng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng nền tảng "Công dân số - Xứ Lạng".

10/05/2022

Trong năm nay, trên cơ sở danh mục các nền tảng số quốc gia, tỉnh Thanh Hóa sẽ đánh giá và lựa chọn các nền tảng số quốc gia phù hợp để triển khai trên địa bàn.

09/05/2022

Theo thông tin từ Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tiếp nối chuyên đề "Triển khai Dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam", Báo cáo Chuyên đề tuần 18/2022 điểm lại các số liệu về mức độ...

05/05/2022

Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương được giao triển khai 03 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong Quý I/2022 và 14 nhiệm...

04/05/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

04/05/2022

Địa chỉ IPv6 (Internet protocol version 6) là thế hệ địa chỉ Internet phiên bản mới được thiết kế để thay thế cho phiên bản địa chỉ IPv4 trong hoạt động Internet. Địa chỉ IPv4 có chiều dài 32 bít,...

28/04/2022

Theo thông tin từ Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Ấn Độ là một quốc gia Đông Á có dân số đông thứ 2 trên thế giới chỉ xếp sau Trung Quốc. Nếu như Trung Quốc đã tạo dựng những chính...

26/04/2022

Ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại...

21/04/2022

Theo thông tin từ Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số đến...