Chi tiết văn bản:

 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam