Chi tiết văn bản:

 Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 27 tháng 04 năm 2022