Chi tiết văn bản:

 Bổ sung ông Phạm Hồng Công, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán làm ủy viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.