Chi tiết văn bản:

 Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023