Chi tiết văn bản:

 Quyết định ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam