Văn bản pháp quy

Từ khóa
Hình thức văn bản
Người ký
Lĩnh vực
Sắp xếp theo

STT
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Lĩnh vực
1
695/QĐ-VHL
03-04-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
2
594/BC-VHL
19-03-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Cải cách hành chính
3
Số 18/BC-BTTTT
29-02-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
4
393/KH-VHL
29-02-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Cải cách hành chính
5
269/QĐ-VHL
22-02-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
6
176/QĐ-BTTTT
16-02-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
7
142/QĐ-TTg
02-02-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
8
20/QĐ-BNV
12-01-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Cải cách hành chính
9
50/BTTTT-CĐSQG
09-01-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
10
04/TB-VPCP
08-01-2024
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
( Tổng số: 112 văn bản)