Văn bản pháp quy

Từ khóa
Hình thức văn bản
Người ký
Lĩnh vực
Sắp xếp theo

STT
Số / Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Lĩnh vực
1
2174/BC-VHL
20-09-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Cải cách hành chính
2
4754/BTTTT-CĐSQG
18-09-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
3
2022/BC-VHL
28-08-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Cải cách hành chính
4
1580/QĐ-BTTTT
21-08-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
5
1975/KH-VHL
21-08-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
6
1771/BC-VHL
28-07-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Cải cách hành chính
7
1080/QĐ-BTTTT
21-06-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về Tải về Tải về
Chuyển đổi số
8
1428/BC-VHL
19-06-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Cải cách hành chính
9
643/QĐ-VHL
05-05-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
Tổ chức - Cán bộ
10
642/QĐ-VHL
05-05-2023
Thông tin nhanh văn bản          Tải về
Chuyển đổi số
Tổ chức - Cán bộ
( Tổng số: 93 văn bản)