10/05/2022

Trong năm nay, trên cơ sở danh mục các nền tảng số quốc gia, tỉnh Thanh Hóa sẽ đánh giá và lựa chọn các nền tảng số quốc gia phù hợp để triển khai trên địa bàn.

09/05/2022

Theo thông tin từ Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tiếp nối chuyên đề "Triển khai Dịch vụ công trực tuyến tại Việt Nam", Báo cáo Chuyên đề tuần 18/2022 điểm lại các số liệu về mức độ...

05/05/2022

Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương được giao triển khai 03 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong Quý I/2022 và 14 nhiệm...

04/05/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

21/04/2022

Theo thông tin từ Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số đến...

19/04/2022

Chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí không nằm ở vấn đề công nghệ mà ở con người, ở tư duy và cần phải xác định “bạn đọc ở đâu, báo chí ở đó”. Đó là nội dung được các đại biểu đưa ra tại diễn đàn...

12/04/2022

Theo thông tin từ Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, tại Phiên họp 1 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: Chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp...

12/04/2022

Theo thông tin từ Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, với dân số khoảng 100 triệu người và số người sử dụng Internet trên 75 triệu người, Việt Nam là nước nằm trong nhóm 15 quốc gia “lớn...

29/03/2022

Nếu phải mô tả về bản chất của chuyển đổi số chỉ bằng một từ, thì từ đó là nền tảng số. Ứng dụng công nghệ thông tin thì từ khóa là hệ thống thông tin. Chuyển đổi số thì từ khóa là nền tảng số.

29/03/2022

An toàn thông tin mạng thực chất không phải là một vấn đề mới, nhưng quá trình bảo đảm an toàn thông tin mạng luôn là một công cuộc nỗ lực làm mới bởi công nghệ mỗi ngày một thay đổi. Trong giai...