VIỆT NAM CHUYỂN ĐỔI SỐ

"Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là một chặng đường dài, là ứng dụng nhiều hơn là nghiên cứu" là một trong các điểm chính trong bài Phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại phiên họp chuyên đề phát triển kinh tế số các ngành, lĩnh vực

Tại phiên họp chuyên đề lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số với chủ đề “Giải pháp đột phá để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu chỉ đạo với nhiều điểm nhấn quan trọng. Trong đó nêu Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số là...

07 điểm nổi bật của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023.