VIỆT NAM CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cảnh giác tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản

CATP Hà Nội cảnh báo: Hiện nay, tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp. Đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân (như: thông tin CCCD, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP,…), không chuyển tiền cho người lạ thông qua điện...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Đề án được ban hành theo Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.