Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục dẫn đầu xếp hạng chuyển đổi số DTI 2022 trong Khối các cơ quan cấp bộ và ngang bộ không cung cấp dịch vụ công

13/07/2023
Tại phiên họp lần thứ 6 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, tổ chức chiều 12/7/2023, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2022 (DTI 2022). Theo kết quả xếp hạng, năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) tiếp tục xếp vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số thuộc khối các cơ quan cấp bộ và ngang bộ không cung cấp dịch vụ công. Đây là năm thứ hai liên tiếp, Viện Hàn lâm dẫn đầu về xếp hạng chuyển đổi số DTI.

DTI là bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia nhằm giúp theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của cả nước trong quá trình triển khai thực hiện. Báo cáo DTI 2022 cung cấp bức tranh tổng thể chuyển đổi số Việt Nam năm 2022. Đối tượng đánh giá tập trung vào ba khối: (1) Khối các tỉnh, thành phố thuộc trung ương; (2) Khối các cơ quan cấp bộ và ngang bộ (có dịch vụ công); (3) Khối các cơ quan cấp bộ và ngang bộ (không có dịch vụ công).

Theo kết quả đánh giá DTI 2022 vừa được công bố, chỉ số chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là 0,71. So với năm 2021, tốc độ tăng trưởng chỉ số chuyển đổi số quốc gia năm 2022 có chậm lại. Tuy nhiên, các chỉ số thành phần về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, từ 45 đến 55%.

Trong đó, đối với Khối cấp bộ và ngang bộ không cung cấp dịch vụ công, Viện Hàn lâm đứng vị trí thứ nhất về DTI với giá trị 0,4813, tăng so với năm 2021 (0,4736); vị trí thứ hai thuộc về Ủy Ban Quản lý Vốn Nhà Nước và vị trí thứ ba thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam.

Kết quả đánh giá chỉ số DTI năm 2022 cho thấy rõ nỗ lực của lãnh đạo và Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Chính phủ ban hành. Việc được đánh giá đứng đầu trong khối các cơ quan cấp bộ và ngang bộ không cung cấp dịch vụ công đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện kinh phí đầu tư cho hạ tầng và nhân lực chuyển đổi số tại Viện Hàn lâm còn chưa nhiều.

Việc xếp hạng DTI cũng là cơ sở khoa học để xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, chuyển đổi số của Viện Hàn lâm, từ đó tạo điều kiện để các đơn vị trực thuộc theo dõi chỉ số, các tiêu chí thành phần về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình, nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu chung của Viện Hàn lâm.

Mai LanTags:
Tin liên quan