Sẽ thúc đẩy chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng các Bộ, ngành

12/05/2022
Bộ TT&TT vừa có văn bản gửi các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ CNTT của các Bộ, ngành. Theo đó, mục tiêu sẽ thực hiện toàn diện công tác chuyển đổi IPv6 trên mạng Internet Việt Nam, đảm bảo việc chuyển đổi IPv6 đồng bộ cho mạng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương trong phát triển Chính phủ số.

Tại Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã xác định nhiệm vụ: Chuyển đổi toàn bộ mạng Internet Việt Nam sang ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6).

Để định hướng, thúc đẩy, hỗ trợ cơ quan nhà nước và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi IPv6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước (Chương trình IPv6 for Gov) giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) và triển khai nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho các CQNN. Căn cứ các quy định, các cơ nhà nước chủ động ứng dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPv6).

Nguồn tin: Bộ Thông tin và Truyền thông
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan