Phát động, truyền thông hưởng ứng "Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng 2022"

27/10/2022
Thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao tại Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 1298/CATTT-NCSC ngày 23/8/2022 nhằm triển khai "Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng 2022". Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động tới toàn bộ các đơn vị trực thuộc hưởng ứng chiến dịch để giảm nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin trên không gian mạng.

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả chiến dịch giữa các nhóm cơ quan, tổ chức, người dùng khác nhau, chung tay, góp phần xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, tin cậy, đồng thời giúp các cơ quan, tổ chức và người dân trên cả nước có thể sử dụng công cụ miễn phí trong thời gian triển khai chiến dịch để loại bỏ, xử lý mã độc trên các máy tính, thiết bị của mình, Cục An toàn thông tin đề nghị Quý đơn vị thực hiện:
 
1. Cập nhật thông tin chi tiết về chiến dịch và công cụ hỗ trợ xử lý mã độc tại địa chỉ: https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022. Thực hiện phát động chiến dịch đến toàn bộ cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý, hỗ trợ của mình; truyền thông về nguy cơ khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền và khuyến nghị sử dụng công cụ hỗ trợ xử lý mã độc của Cục An toàn thông tin đến từng người dùng cá nhân trong tổ chức.
 
2. Chủ động giám sát, kiểm tra và xử lý các máy tính, thiết bị phát sinh kết nối đến các địa chỉ độc hại thông qua các địa chỉ IP, tên miền độc hại đã được Cục An toàn thông tin xác định theo phạm vi chiến dịch.
 
3. Thống kê, báo cáo kết quả triển khai trên địa bàn, phạm vi quản lý của mình về Cục An toàn thông tin.
 
Trong quá trình thực hiện nếu cần hỗ trợ có thể liên hệ đầu mối của Cục An toàn thông tin: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC); điện thoại 0964326245; thư điện tử: ntthuyen@mic.gov.vn.
 
Tải thông tin chi tiết CV số 1298/CATTT-NCSC TẠI ĐÂYTags:
Tin liên quan