Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

04/04/2024
Ngày 3/4/2024, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-VHL về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Xem toàn văn Quyết định TẠI ĐÂY


Tags:
Tin liên quan