Hội thảo khoa học "Những kết quả nghiên cứu về cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công nghệ IoT có triển vọng trong phục vụ công cuộc chuyển đổi số tại Ninh Thuận”

08/03/2024
Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác và ký kết Chương trình hợp tác KH&CN giữa UBND tỉnh Ninh Thuận và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030, đại diện 02 cơ quan đầu mối là Sở Khoa học Công nghệ Ninh Thuận, Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ đồng tổ chức Hội thảo khoa học "Những kết quả nghiên cứu về cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công nghệ IoT có triển vọng trong phục vụ công cuộc chuyển đổi số tại Ninh Thuận” tổ chức vào chiều ngày 05/03/2024

Ngày 31/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành ký kết Thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ giai đoạn 2018 - 2022. Qua 5 năm, hoạt động phối hợp giữa Viện Hàn lâm và UBND tỉnh Ninh Thuận về KH&CN đã được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, Chương trình hợp tác đã huy động được nguồn lực KH&CN từ Viện Hàn lâm và tỉnh Ninh Thuận, giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn từ sản xuất và đời sống tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết hoạt động hợp tác và ký kết Chương trình hợp tác KH&CN giữa UBND tỉnh Ninh Thuận và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030, đại diện 02 cơ quan đầu mối là Sở Khoa học Công nghệ Ninh Thuận, Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ đồng tổ chức Hội thảo khoa học "Những kết quả nghiên cứu về cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công nghệ IoT có triển vọng trong phục vụ công cuộc chuyển đổi số tại Ninh Thuận” tổ chức vào chiều ngày 05/03/2024, nhằm giới thiệu các kết quả nghiên cứu về cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công nghệ IoT của Viện Hàn lâm có khả năng ứng dụng trong công cuộc chuyển đổi số, phục vụ quản lý nhà nước, doanh nghiệp... tăng sức cạnh tranh kinh tế của tỉnh Ninh Thuận. Đây là một phần kết quả của hợp tác KHCN giữa UBND tỉnh và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thời kỳ 2018 - 2023.

Đ/c Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận và PGS. TS Phan Tiến Dũng - Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm KHCNVN đồng chủ trì hội thảo

Hội thảo thu hút được sự quan tâm của các đại biểu đến từ Sở thông tin và truyền thông, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Công thương, Liên hiệp các Hội KH&KT, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa, Viện Nghiên cứu Bông và phát triển nông nghiệp Nha Hố, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các chuyên gia và nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hình ảnh diễn ra Hội thảo

Hội thảo đã được trải nghiệm thực tế tại tỉnh Ninh Thuận, một địa phương có đặc thù khô hạn nhất nước ta, được mệnh danh là miền viễn tây “thiếu mưa, thừa nắng” nhưng đã có những bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ. Những nội dung tổng quát về Ninh Thuận được thể hiện qua video ngắn "Ninh Thuận: Tầm nhìn và khát vọng". Tiếp theo đến phiên báo cáo và thảo luận, Hội thảo đã nghe 07 báo cáo tham luận liên quan đến vấn đề Chuyển Đổi Số tại Ninh Thuận. Báo cáo mở đầu của Sở Thông tin truyền thông về chiến lược, chính sách và một số kết quả bước đầu của quá trình Chuyển Đổi Số tại Ninh Thuận. Các báo cáo tiếp theo tập trung vào xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công nghệ IoT của Viện Hàn lâm tập trung vào Chuyển Đổi Số: 

+ Các kết quả bước đầu Chuyển Đổi Số ở tỉnh Ninh Thuận và mong muốn được các nhà khoa học của Viện Hàn lâm chia sẻ các cơ sở dữ liệu KH&CN hiện có để phát triển Chính quyền số tại tỉnh Ninh Thuận.
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học của tỉnh Ninh Thuận làm cơ sở khoa học giúp các nhà quản lý định hướng bảo tồn, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên để phát triển bền vững; giúp nhà quản lý cũng như cộng đồng người dân trong thống kê, khai thác, giám sát, cảnh báo và bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên.
+ Ứng dụng ảnh viễn thám và thông tin địa lý GIS trong việc quản lý các ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch,…
 
 
Một số báo cáo tại Hội thảo
Các báo cáo trình bày đã thể hiện được khái quát về cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công nghệ IoT, các giải pháp công nghệ đã được nghiên cứu và ứng dụng của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm có khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực của đời sống phục vụ hiện thực hóa khát vọng chuyển đổi số ở Ninh Thuận. 
 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực với những thế mạnh về tiềm lực con người, cơ sở vật chất đã đạt được nhiều thành tựu về công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số từ các ứng dụng công nghệ mới nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp; vì vậy vẫn còn rất nhiều các kết quả nghiên cứu, như cơ sở dữ liệu địa chất, địa mạo, tài nguyên nước, công nghệ vũ trụ và có thể triển khai ứng dụng phục vụ các ngành nông nghiệp, công nghiệp, du lịch… trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
 
Trên nền tảng là những kết quả đã đạt được trong thời gian hợp tác vừa qua, hy vọng trong thời gian sắp tới với sự hợp tác tiếp nối về KHCN, được ký kết vào 06/3/2024 giữa Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sẽ tiếp tục huy động được nguồn lực KH&CN từ Viện Hàn lâm, giải quyết được nhiều vấn đề thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng sản xuất và đời sống tại địa phương, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh theo đúng mục tiêu của tỉnh Ninh Thuận đã đặt ra: Tổng hợp nguồn lực; Liên kết phát triển và Tạo dựng giá trị khác biệt!
 
Hội thảo khoa học "Những kết quả nghiên cứu về cơ sở dữ liệu chuyên ngành, công nghệ IoT có triển vọng trong phục vụ công cuộc chuyển đổi số tại Ninh Thuận" là nơi chia sẻ các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, đồng thời là diễn đàn trao đổi những vấn đề còn vướng mắc, đang tìm kiếm giải pháp trong lĩnh vực chuyển đổi số cho các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Đây là hoạt động thiết thực nhất để hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia của nước ta với chủ đề "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị" cũng như thúc đẩy hợp tác KH&CN giữa UBND Tỉnh và Viện Hàn lâm có hiệu quả hơn trong giai đoạn đến năm 2030 và xa hơn nữa.
Nguồn tin: Phạm Phượng - Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Mai Lan

 Tags:
Tin liên quan