Bộ Công Thương lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm trong Chương trình chuyển đổi số của Bộ giai đoạn 2022 - 2025

13/05/2022
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký Quyết định ban hành Chương trình CĐS giai đoạn 2022 - 2025 nhằm đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) tại các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp (DN) làm trung tâm, Bộ Công Thương sẽ thực hiện chuyển đổi số (CĐS) một cách tổng thể, toàn diện đối với mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cách thức làm việc dựa trên công nghệ số, hướng tới Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin (ATTT).

Theo đó, Chương trình CĐS giai đoạn 2022 - 2025 có mục tiêu nâng cấp, vận hành Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng đảm bảo kết nối, liên thông trao đổi văn bản điện tử qua tất cả các cấp chính quyền của Bộ và kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia.

Tỷ lệ văn bản trao đổi, hồ sơ công việc tái cấp Bộ được xử lý trên môi trường mạng đạt 100% đối với các nội dung không mật; Khai thác sử dụng triệt để hộp thư điện tử được cấp, các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; sử dụng hiệu quả mạng Internet để khai thác thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn; xây dựng, khai thác dịch vụ nền tảng để đăng nhập các hệ thống thông tin theo cơ chế đăng nhập một lần (SSO - Single Sign On)...

Chương trình cũng đặt mục tiêu hoàn thiện Cổng Dịch vụ công (DVC), hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, đảm bảo 100% các thủ tục hành chính trên Cổng DVC, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng DVC quốc gia, cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về đăng ký DN và CSDL quốc gia khác có liên quan.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% DVC trực tuyến cấp độ 3, 4 phổ biến, liên quan đến nhiều người dân, DN được tích hợp trên Cổng DVC Quốc gia; 100% giao dịch trên Cổng DVC Quốc gia, Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ được xác thực điện tử; 100% DVC trực tuyến thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu được tích hợp lên cơ chế một cửa Quốc gia; Hoàn thành việc kết nối Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, DN của Bộ Công Thương với Hệ thống của Chính phủ, đảm bảo tiếp nhận 100% thông tin phản ánh của người dân và chuyển cho các đơn vị liên quan giải quyết. Công bố 100% thông tin phản hồi đảm bảo người dân, DN tiếp cận được thông tin một cách chính xác và kịp thời...

Để thực hiện các nhiệm vụ kể trên, Bộ Công Thương cũng đưa ra lộ trình thực hiện với từng nhiệm vụ cụ thể, gồm: hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển các hệ thống nền tảng, phát triển dữ liệu, phát triển các ứng dụng dịch vụ, bảo đảm ATTT và phát triển nguồn nhân lực.

Đi kèm với từng nhiệm vụ là những giải pháp cụ thể trong đó có việc nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, DN; Ứng dụng các nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân; Phát triển mô hình kết hợp giữa các cơ quan Nhà nước, DN; Tăng cường hợp tác quốc tế...

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng giao từng nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ để triển khai có hiệu quả Chương trình CĐS giai đoạn 2022-2025. Trong đó, đối với lĩnh vực năng lượng, Bộ yêu cầu phải xây dựng kế hoạch CĐS ưu tiên tập trung cho ngành điện lực hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện một cách hiệu quả; kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, xác định sự cố về mạng lưới nhanh hơn, góp phần hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm năng lượng và phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện năng.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, yêu cầu đặt ra là cần xây dựng kế hoạch CĐS trong sản xuất công nghiệp theo hướng chú trọng phát triển các trụ cột, xây dựng chiến lược, cơ cấu tổ chức thông minh, nhà máy thông minh, vận hành thông minh để tạo ra các sản phẩm thông minh...

Nguồn tin: ictvietnam.vn
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan