5 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 50%

08/06/2022
Với các hoạt động sớm và đúng hướng, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả trong chuyển đổi Internet sang thế hệ mới hoạt động với IPv6. Tính đến tháng 5/2022, tỷ lệ sử dụng IPv6 trên Internet Việt Nam hiện đạt 50% (tăng 3% so với 2021), cao gấp 1,7 lần trung bình toàn cầu và gấp 2,3 lần trung bình khối ASEAN với hơn 54 triệu thuê bao FTTH, mobile hoạt động tốt với IPv6. Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN, thứ 3 Châu Á và thứ 10 toàn cầu, khẳng định vị thế trong khu vực và quốc tế. Giai đoạn 2020 – 2025, định hướng 2030, công tác IPv6 Việt Nam hướng tới mục tiêu chuyển đổi toàn diện Internet Việt Nam sang IPv6, sẵn sàng hoạt động thuần IPv6.

Đối với khối cơ quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình IPv6 For Gov) theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với mục tiêu chuyển đổi IPv6 thành công trên mạng lưới, dịch vụ, song song với quy hoạch nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống CNTT, kết nối Internet, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước một cách thống nhất, đồng bộ, hiện đại để đảm bảo an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp về nhu cầu truy cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6. Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) được Bộ Thông tin và Truyền thông giao chủ trì thực hiện Chương trình Ipv6 For Gov, đầu mối triển khai các hoạt động tập huấn, đào tạo, tư vấn, hỗ trợ các địa phương, bộ, ngành về công tác chuyển đổi IPv6.


10 bước chuyển đổi IPv6 cho hệ thống CNTT, Internet các cơ quan nhà nước

Bên cạnh đó, tính đến tháng 5/2022, đã có 15/22 Bộ, ngành và 58/63 địa phương ban hành và thực hiện Kế hoạch chuyển đổi IPv6; 05/22 Bộ, ngành và 26/63 địa phương đã chuyển đổi thành công IPv6 cho Cổng Thông tin điện tử, cổng dịch vụ công theo nội dung nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông
(https://mic.gov.vn/ipv6/Pages/trangchu.aspx) 

 Tags:
Tin liên quan