THÔNG TIN SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

Hội thảo đào tạo “Kỹ năng cơ bản thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học”

Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ thực sự là nền tảng phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng của các sản phẩm khoa học công nghệ, đồng thời tăng cường hệ thống đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, đưa các sản phẩm thực sự có...

Thông báo xây dựng thuyết minh nhiệm vụ/đề tài/dự án

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) thông báo tới các đơn vị, chủ nhiệm đề tài/dự án/nhiệm vụ và đề nghị đơn vị chuẩn bị Hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài/dự án/nhiệm vụ theo mẫu đã được quy định.

HỢP TÁC NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Miền Trung Group thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 19/7/2022, đoàn đại biểu thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Miền Trung Group (viết tắt là: Nam Miền Trung group) đã có buổi thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm KHCNVN. Tại buổi làm việc hai bên cùng thảo luận và trao đổi các cơ hội hợp tác tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy hải sản....

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm việc với Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu”

Ngày 20/7/2022 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã diễn ra buổi gặp mặt và làm việc với Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật “Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu”.

LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU