08/12/2010

Sáng ngày 30/11/2010 tại nhà A1 - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã diễn ra Hội thảo khoa học Đề tài KC10.28/06-10 với chủ đề “Streptokinase và yếu tố hoạt hóa plasminogen mô (tPA) tái tổ...

08/12/2010

Sáng ngày 23/11/2010 tại Hội trường đa năng nhà A1 - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đã diễn ra Hội thảo khoa học Đề tài KC04.24/06-10 với chủ đề “Adenovirus tái tổ hợp và ứng dụng làm vector...

03/12/2010

Ngày 26 tháng 11 năm 2010, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Cơ quan Kinh tế Pháp tại Hà Nội và Công ty EADS Astrium đã long trọng tổ chức Lễ Công bố triển khai thực hiện hợp đồng...

22/11/2010

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2010, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công tác tổ chức, cán bộ tại tỉnh Ninh Bình trong hai ngày 5 và 6/11/2010 nhằm tổng kết, đánh giá tình...

22/11/2010

Trong thời gian vừa qua (từ ngày 01 đến ngày 05/10/2010) các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình liên tiếp bị bão, lũ lụt tàn phá. Hậu quả để lại sau hai đợt lũ lụt liên...