31/05/2011

Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Chuyển giao công nghệ  - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển sinh năm 2011 tại Hà Nội:

31/05/2011

Viện Địa lý, Viện KHCNVN là viện nghiên cứu đầu ngành đồng thời là một trung tâm đào tạo sau đại học mạnh của ngành địa lý, ngành khoa học trái đất ở Việt Nam. Để nhìn lại lịch sử 40 năm phát triển...

31/05/2011

Sau gần 2 năm chính thức đi vào hoạt động với địa chỉ http://elib.isivast.org.vn/...

24/05/2011

Ngày 18/5/2011, Công đoàn Viện KHCNVN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng Quý II năm 2011, với ba đầu cầu Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh và Nha Trang. Tham dự Hội nghị...

18/05/2011

Từ ngày 12-14 tháng 5 năm 2011, Hội thảo Công tác kế hoạch – tài chính năm 2011 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của gần 160 đại biểu...