29/10/2011

Hưởng ứng năm quốc tế đa dạng sinh học và rừng tại Việt Nam, ngày 21/10/2011, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật trực thuộc Viện KHCNVN đã phối hợp với các cơ quan khoa học liên quan tổ chứcHội...

29/10/2011

Sáng ngày 20/10/2011, nhân dịp kỉ niệm ngày truyền thống Phụ nữ Việt Nam, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ phối hợp với Ban Nữ công Công đoàn Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức trọng thể buổi...

29/10/2011

Sáng ngày 18/10/2011, Trung tâm Đào tạo, tư vấn và chuyển giao công nghệ, Viện KHCNVN đã tổ chức Hội thảo chuyên đềHội nhập kinh tế thế giới - tình hình kinh tế nước ta, triển vọng, cục diện thế...

29/10/2011

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, ngày 20 - 22/10/2011, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ban, ngành...

19/10/2011

Trong không khí phụ nữ cả nước hân hoan hướng về kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, sáng ngày 17/10/2011, Công đoàn Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam đăng cai, tạo điều kiện để  Công đoàn Viên...