Việt Nam tham dự Phiên họp Đại diện toàn quyền Viện Liên hiệp nghiên cứu Hạt nhân Dubna (JINR) lần thứ 136

12/04/2024
Ngày 22/3/2024, tại Dubna, Liên bang Nga, Đại diện toàn quyền Việt Nam tại JINR - PGS. TS. Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), đã dẫn đoàn công tác của Việt Nam tham dự phiên họp lần thứ 136 của Ủy ban Đại diện toàn quyền của Viện Nghiên cứu Hạt nhân Dubna (JINR). Các thành viên khác của đoàn gồm có TS. Nguyễn Hoàng Dương - Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, VAST; ThS. Nguyễn Ngọc Anh - Trưởng đại diện Bộ phận KHCN, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, ThS Nguyễn Mạnh Hiền - cán bộ Bộ phận KHCN, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phiên họp toàn quyền lần này là phiên đầu thực hiện Kế hoạch 7 năm giai đoạn 2024-2030 của JINR với mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu về hạt nhân, mở rộng nghiên cứu đa lĩnh vực, và hợp tác quốc tế. Là một trong những thành viên đầu tiên của JINR từ năm 1956, Việt Nam đã nhận được sự đóng góp lớn cho khoa học cơ bản từ JINR.

Các thành viên của Ủy ban Đại diện toàn quyền cũng lắng nghe tóm tắt và đồng thuận với các đề xuất từ phiên họp nhóm công tác của JINR tại Hà Nội hồi tháng 1/2024, trong đó phía Việt Nam đề xuất điều chỉnh cách tính và mức niên liễm đóng góp cũng như tăng cường hợp tác nghiên cứu và đào tạo thông qua việc tham gia vào JINR.

Với sự quan tâm của Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo VAST, trong những năm gần, lực lượng cán bộ nghiên cứu của Việt Nam tham gia vào Dubna đã tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng. Các cán bộ nghiên cứu từ các trường đại học, Viện nghiên cứu của Việt Nam đã tham gia tích cực trong các viện nghiên cứu chuyên ngành của Dubna, công bố và tham gia công bố nhiều công trình khoa học tại những tạp chí quốc tế có chỉ số trích dẫn rất cao. Việt Nam cũng bước đầu đã tham gia một số dự án trọng điểm, giải quyết những vấn đề lớn trong khoa học của thế giới được tiến hành tại JINR, ví dụ như dự án NICA nhằm xây dựng máy gia tốc thế hệ mới cho phép thực hiện các nghiên cứu với các chùm ion nặng va chạm cường độ cao. Riêng trong năm 2024 dự kiến sẽ có thêm hơn 20 nghiên cứu viên mới sang tham gia nghiên cứu, làm việc tại Dubna.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch Trần Tuấn Anh đã có hai buổi làm việc với VS. GS. Boris Sharkov - Phó Chủ tịch JINR để thúc đẩy các chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong năm 2024, thảo luận về các đề xuất xây dựng trung tâm thông tin và phòng thí nghiệm chung của JINR tại Việt Nam; gặp mặt, lắng nghe tình hình, động viên và khuyến khích đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh và sinh viên Việt Nam tại Dubna.

Các Đại diện toàn quyền của Viện Liên hiệp nghiên cứu Hạt nhân Dubna (JINR), phiên họp lần thứ 136

Phó Chủ tịch Trần Tuấn Anh làm việc tại phiên họp cùng Viện sĩ Boris Sharkov

Đoàn công tác Việt Nam tại phiên họp lần thứ 136 của Ủy ban Đại diện toàn quyền của Viện Liên hiệp nghiên cứu Hạt nhân Dubna (JINR)

TS. Nguyễn Hoàng Dương - Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, VASTTags:
Tin liên quan