Viện Tài nguyên và Môi trường biển tăng cường hợp tác với Nhật Bản trong nghiên cứu về sứa biển Việt Nam

19/10/2021
Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với đối tác Nhật Bản đã hợp tác thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu về Sứa ở biển ven bờ Việt Nam. Nhiệm vụ được xem là một trong những mô hình phát huy tốt được giá trị hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giải quyết các vấn đề mới đối với Việt Nam.

Sứa là nhóm động vật không xương sống thuộc ngành ruột khoang, sống trôi nổi trong môi trường nước ngọt và biển. Chúng có sự đa dạng cao về hình thái và thành phần loài, đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển và mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống của con người, nhưng hiện vẫn ít được quan tâm nghiên cứu. Đặc biệt ở Việt Nam, nguồn lực nghiên cứu về Sứa biển vẫn còn yếu và thiếu. Do đó, sử dụng lợi thế của hợp tác quốc tế trong nghiên cứu về Sứa là hết sức quan trọng. Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về Khoa học và Công nghệ đến năm 2020 (do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý), Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với đối tác Nhật Bản (do Đại học Tokai chủ trì cùng với sự tham gia của Trường Đại học Hiroshima, Quỹ Nghiên cứu sinh học Kuroshio, Cơ quan Khoa học và Công nghệ biển – Trái đất Nhật Bản) đã hợp tác thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu về Sứa ở biển ven bờ Việt Nam (Mã số: HNQT/SPĐP/15.19 do TS. Chu Văn Thuộc làm chủ nhiệm phía Việt Nam).

Sau 2 năm thực hiện (7/2019 - 6/2021), mặc dù bị ảnh hướng lớn từ đại dịch COVID-19 nhưng hai bên đối tác Việt Nam và Nhật Bản đã phối hợp triển khai tốt các nội dung nghiên cứu và đạt được các mục tiêu và các sản phẩm của nhiệm vụ đề ra. Kết quả nghiên cứu đã xác định được 21 loài là ghi nhận mới cho quần xã sứa biển Việt Nam. Kết quả này đã nâng tổng số loài sứa biển đã ghi nhận ở Việt Nam lên 149 loài (bao gồm 94 loài Sứa thủy tức, 37 loài Sứa dù, 17 loài Sứa lược và 1 loài Sứa hộp). Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu chủ yếu của nhiệm vụ cũng đã được đăng tải trong 3 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín (ISI), 2 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước, 2 bài tham dự hội nghị & hội thảo quốc tế và hỗ trợ đào tạo 2 nghiên cứu sinh. Với những thành quả đáng ghi nhận và sản phẩm nghiên cứu vượt trội so với đăng ký, nhiệm vụ đã được Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả cấp Bộ KH&CN đánh giá đạt loại Xuất sắc vào ngày 14/10/2021.

Nhiệm vụ được xem là một trong những mô hình phát huy tốt được giá trị hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, giải quyết các vấn đề mới và khó đối với Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động trong hợp tác thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu

Hội thảo khoa học giữa hai bên đối tác Việt Nam và Nhật Bản (7/2019)

Khảo sát, thu mẫu Sứa ở ngoài hiện trường năm 2019

Xử lý mẫu vật ngoài hiện trường (8/2019)

Phân tích mẫu vật trong phòng thí nghiệm (12/2019)

Hình ảnh một số mẫu Sứa nghiên cứu

Nguồn tin: TS. Phạm Thế Thư, CN. Nguyễn Thị Kim Anh, Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan