Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có thêm 1 tạp chí khoa học chính thức có tên trên hệ thống Scopus

19/12/2022
Ngày 04/5/2022, Vietnam Journal of Science and Technology (VJST) đã nộp hồ sơ vào hệ thống trích dẫn Scopus. Đến ngày 22/7/2022, đại diện của hệ thống trích dẫn đã gửi thư thông báo hội đồng xét chọn các tạp chí Scopus (CSAB) đã hoàn thành đánh giá và đề xuất đưa vào hệ thống trích dẫn của Scopus.

Sau gần 6 tháng nộp Hồ sơ, Scopus đã tiến hành đánh giá theo tiêu chuẩn, đến ngày 17/12/2022, VJST chính thức có tên trên hệ thống trích dẫn uy tín này. Từ thời điểm này, Tạp chí bắt đầu được tính trích dẫn và hi vọng Tạp chí sớm có chỉ số trích dẫn quốc tế.

VJST xuất bản một năm 6 số, 132 trang/số, hoàn toàn bằng tiếng Anh các lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ chủ yếu như sau: Sản phẩm thiên nhiên, Vật liệu, Môi trường, Điện tử - Viễn thông, Cơ khí - Cơ điện tử.

Đến nay năm 2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có 6/12 tạp chí khoa học được trích dẫn trên hệ thống Scopus gồm: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, Vietnam Journal of Mathematics, Acta Mathematica Vietnamica, Vietnam Journal of Earth Sciences, Vietnam Journal of Chemistry và Vietnam Journal of Science and Technology.

Thông tin của VJST trên hệ thống trích dẫn Scopus đường dẫn https://www.scopus.com/sourceid/21101101853

 

Trang bìa của VJST

Nguồn tin: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan