VAST ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học và công nghệ

28/04/2021
Hợp tác giữa viện nghiên cứu và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ, tăng cường chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh. Với tinh thần cùng doanh nghiệp phát triển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) đã ký kết thỏa thuận hợp tác khoa học và công nghệ với 2 Doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu (ACIT) và Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Tập đoàn Kinh Bắc).

VAST phối hợp với Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu (ACIT) và Tập đoàn Kinh Bắc (KBC) tổ chức 2 buổi làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với các Viện thành viên về nghiên cứu, phát triển, xây dựng nền tảng và giải pháp khoa học – công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và nghiên cứu xây dựng mô hình khu công nghiệp giảm tiêu thụ năng lượng, giảm phát thải và tài trợ cho Trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Viện Công nghệ sinh học.

Cụ thể, VAST đã ký Thỏa thuận hợp tác với ACIT về việc thực hiện việc nghiên cứu, phát triển, xây dựng nền tảng và giải pháp khoa học – công nghệ trong lĩnh vực năng lượng (thỏa thuận được ký vào ngày 22/4/2021 tại trụ sở của Công ty, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc). Hai bên thống nhất mục tiêu là phát huy và sử dụng các nguồn lực khoa học và công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phối hợp cùng Công ty Á Châu để nghiên cứu, góp phần phát triển, xây dựng một nền tảng (Platform) đạt các tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các giải pháp linh hoạt, thông minh cho hệ thống điện.

Ký kết hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty CP Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu

Viện Khoa học năng lượng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Kinh Bắc về việc nghiên cứu, phát triển hệ thống quản lý năng lượng thông minh trong các khu công nghiệp tập trung (thỏa thuận được ký vào ngày 26/4/2021). Viện Khoa học năng lượng cam kết phối hợp cùng Tập đoàn Kinh Bắc lựa chọn các đơn vị chuyên môn, cán bộ khoa học thuộc Viện Khoa học năng lượng khai thác các ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thực hiện nghiên cứu, đánh giá và triển khai xây dựng các giải pháp trong quy hoạch, thiết kế và phát triển công nghệ lưới điện nhỏ thông minh (Micro Grid) sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo hướng tới khu công nghiệp Zero năng lượng (tiêu thụ năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch bằng 0 và có lượng phát thải carbon cũng bằng 0); Phát triển hệ thống quản lý năng lượng thông minh trong các khu công nghiệp tập trung.

Ký kết hợp tác giữa Viện Khoa học năng lượng và Tập đoàn Kinh Bắc

Tiếp đó, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ký kết với Tập đoàn Kinh Bắc nhằm phát huy và sử dụng nguồn lực về khoa học và công nghệ của Viện cùng Tập đoàn nghiên cứu, góp phần xây dựng và phát triển một nền tảng đạt tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp các giải pháp linh hoạt thông minh cho lĩnh vực môi trường của Tập đoàn (thỏa thuận được ký vào ngày 26/4/2021). Viện Công nghệ môi trường sẽ cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến và quản lý hiệu quả về lĩnh vực môi trường đối từng vấn đề như: nước thải, bùn thải hữu cơ, chất thải rắn, khí thải, chất thải nguy hại cho Tập đoàn. Đồng thời, hai bên hợp tác tư vấn hồ sơ quản lý môi trường; đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và vận hành các hệ thống xử lý môi trường; quan trắc chất lượng môi trường.

Ký kết hợp tác giữa Viện Công nghệ môi trường và Tập đoàn Kinh Bắc

Đặc biệt, cũng trong buổi chiều ngày 26/4/2021, Đoàn đã đi thăm Trung tâm giám định ADN, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tập đoàn Kinh Bắc cũng ký thỏa thuận tài trợ 15 tỷ VNĐ cho Trung tâm nhằm nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Theo bản thỏa thuận, tập đoàn cam kết tài trợ để mở rộng cơ sở giám định ADN; hỗ trợ trang thiết bị, vật tư hóa chất thực hiện nhiệm vụ giám định ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Thỏa thuận này đã thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp góp phần giải quyết vấn đề lớn của xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tri ân các liệt sỹ và gia đình, những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Ký kết thỏa thuận tài trợ 15 tỷ VNĐ nhằm nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết những năm qua, VAST đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được Chính phủ giao và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên cả 3 lĩnh vực: Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đào tạo cán bộ có trình độ cao.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra và làm thay đổi mọi phương pháp, hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, vai trò của khoa học và công nghệ càng trở nên quan trọng đã được Đảng và Nhà nước khẳng định. Để hiện thực hóa chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ: “Lấy đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên triến, hiện đại, làm động lực cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới". Việc ký kết hợp tác với Công ty ACIT và Tập đoàn Kinh Bắc là tiền đề cho sự đổi mới sáng tạo của Doanh nghiệp và đầy mạnh nghiên cứu Ứng dụng và triển khai công nghệ của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, chủ động góp phần cùng xây dựng đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn

Tác giả: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan