Tuyển Nghiên cứu sinh theo Chương trình JSPS RONPAKU – Nhật Bản năm tài chính 2013

26/07/2012
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Hội Hỗ trợ Phát triển Khoa học Nhật Bản (Japan Society for the Promotion of Science – JSPS), chương trình làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản năm tài chính 2013 chính thức nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 20/7 đến hết ngày 20/8/2012

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn thư Ban Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

  • Là cán bộ nghiên cứu của các trường đại học hoặc các viện nghiên cứu trong nước;
  • Dưới 45 tuổi (tính đến ngày 01/4/2013);
  • Đã có bằng Thạc sỹ;
  • Chưa có học vị Tiến sỹ;
  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đăng ký làm Nghiên cứu sinh;
  • Đã đạt được một số kết quả nghiên cứu đáng kể và thông qua chương trình này có thể bảo vệ thành công luận án tiến sỹ
  • Có công văn đề nghị của cơ quan chủ quản;
  • Thông thạo tiếng Anh (TOEFL 450 trở lên hoặc tốt nghiệp Thạc sỹ chương trình tiếng Anh tại nước ngoài).

Thông tin chi tiết xin tham khảo trên trang Webwww.vast.ac.vn hoặc www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku để đọc hướng dẫn và lấy form đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Bích DiệpTags:
Tin liên quan