Trường địa từ và kết quả khảo sát tại Việt Nam

22/01/2013
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa Khổ: 19x27. Số trang: 320 trang. (Bìa cứng) Năm: 2007

MỤC LỤC

Chương I. Trường địa từ

1. Về trường địa từ
2. Các thiết bị quan trắc trường địa từ
3. Các phương pháp quan trắc trường địa từ
4. Các chương trình hợp tác quốc tế nghiên cứutrường địa từ
5. Đặc điểm trường địa từ

Chương II. Trường địa từ và cấu trúc bên trong của Trái đất

1. Cấu trúc phân lớp của Trái đất
2. Biểu diễn giải tích trường địa từ
3. Biến thiên thế kỷ của trường địa từ
4. Sự đảo cực của trường địa từ và cấu trúc bên trong của Trái đất
5. Trường địa từ và cấu trúc vỏ Trái đất
6. Về nguồn gốc của trường địa từ

Chương III. Trường địa từ và môi trường xung quanh Trái đất

1. Trường địa từ có nguồn gốc bên ngoài Trái đất
2. Chỉ số tính hoạt động trường địa từ
3. Từ quyển và môi trường xung quanh Trái đất
4. Quan hệ Mặt trời – Trái đất
5. Dự báo thời tiết vũ trụ
6. Sinh địa từ
7. Trường địa từ - một công cụ trong cuộc sống

Chương IV. Nghiên cứu biến thiên của trường địa từ trên lãnh thổ Việt Nam

1. Các đài, trạm quan trắc địa từ tại Việt Nam
2. Xác định vị trí của xích đạo từ trên lãnh thổ Việt Nam
3. Quan trắc dòng điện xích đạo tại Việt Nam
4. Ảnh hưởng của dòng điện xích đạo tới biến thiên Sq tại Việt Nam
5. Dòng điện ngược xích đạo tại Việt Nam
6. Khảo sát biến thiên từ theo đề án quốc tế “Năm quốc tế về dòng điện xích đạo”
7. Nhiễu loạn từ hình vịnh tại Việt Nam
8. Bão từ
9. Quan trắc hiệu ứng từ của nhật thực toàn phần ngày 24-10-1995 tại Việt Nam

Chương V. Xây dựng mạng lưới đo biến thiên thế kỷ trên lãnh thổ Việt Nam

1. Xây dựng mạng lưới điểm đo biến thiên thế kỷ của trường địa từ trên lãnh thổ Việt Nam
2. Đo giá trị tuyệt đối tức thời của trường địa từ tại các điểm đo biến thiên thế kỷ ở Việt Nam
3. Phương pháp hiệu chỉnh biến thiên ngày đêm số liệu quan trắc trường địa từ ở Việt Nam
4. Phương pháp quy nạp số liệu quan trắc về niên đại 1991.5,1997.5 và 2002.5
5. Xây dựng bản đồ từ trường bình thường trên lãnh thổ Việt Nam
6. Biến thiên thế kỷ ở Việt nam theo các tài liệu quan trắc năm 1991 và 1997

Chương VI. Nghiên cứu cổ từ tại Việt Nam

1. Từ dư tự nhiên của đất đá
2. Các phương pháp nghiên cứu cổ từ
3. Nghiên cứu cổ từ bazan Kainozoi tại Việt Nam
4. Sự hình thành độ từ dư hoá học trên khoáng macnetit và cơ chế tái nhiễm từ trong đất đá
5. Nghiên cứu cổ từ các đá trầm tích Jura-Creta hai phía đới đứt gãy Sông Hồng tại miền Bắc Việt Nam.

Chương VII. Nghiên cứu ứng dụng trường địa từ tại Việt Nam

1. Áp dụng phương pháp từ tellua trong khảo sát nước ngầm tại đồng bằng Nam bộ
2. Phương pháp từ tellua khảo sát cấu trúc sâu đới đứt gãy Sông Hồng
3. Xác định độ từ thiên D tại các sân bay
4. Nghiên cứu tác động của bão từ đối với hệ thống truyền tải điện ở Việt Nam
5. Độ từ cảm và phương pháp MSEC xác định các ranh giới địa tầng

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan