Trung tâm Vũ trụ Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đồng tổ chức Diễn đàn các cơ quan Vũ trụ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27 trực tuyến (APRSAF-27 online)

30/11/2021
Từ ngày 30/11 đến 03/12/2021 APRSAF-27 Diễn đàn các cơ quan Vũ trụ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27 được diễn ra dưới hình thức trực tuyến, Diễn đàn do Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT), Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) phối hợp đồng tổ chức.
Chủ đề: “Tăng cường đổi mới nghiên cứu vũ trụ thông qua đa dạng hóa hợp tác”.
 
Chương trình:
- Ngày 30/11 - 01/12: Phiên họp của các nhóm làm việc
- Ngày 02 - 03/12: Phiên họp toàn thể và Hội thảo Công nghiệp Vũ trụ
 
Các hoạt động khác thuộc APRSAF-27:
- Ngày 29/11/2021: Hội thảo sáng kiến SAFE
- Ngày 29/11/2021: Hội thảo sáng kiến Kibo-ABC
- Tháng 8 đến tháng 11/2021: Sự kiện tên lửa nước trực tuyến
- Tháng 11/2021: Cuộc thi vẽ Poster chủ đề “Tôi là phi hành gia”
- Tháng 11/2021: Các sự kiện bên lề trực tuyến của APRSAF
 
Thông tin chi tiết về chương trình và cách thức tham dự tham khảo tại:
Nguồn tin: Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan