Triển khai Kế hoạch cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu công chức, viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm KHCNVN, thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

10/05/2023
Ngày 24/4/2023, Viện Hàn lâm đã tổ chức buổi làm việc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để thực hiện Kế hoạch cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Viện Hàn lâm với đại diện Bộ Nội vụ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) để thực hiện Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước.

Tham dự buổi làm việc, về phía Viện Hàn lâm có Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra; Đại diện Lãnh đạo Phòng Quản lý tổng hợp các đơn vị trực thuộc; về phía Bộ Nội vụ có Bà Dương Thanh Huyền, Trưởng phòng Kỹ thuật - Hành chính, Trung tâm Thông tin, Ban Tôn giáo Chính phủ, thành viên Tổ công tác Đề án 06; về phía Tập đoàn VNPT có Ông Nguyễn Việt Hưng, Giám đốc sản phẩm, Quản trị Dự án CSDLQG về CBCCVC; Ông Vũ Ngọc Trường, Trung tâm khách hàng Gov Trung ương, Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông.

Tại buổi làm việc, các thành viên tham dự đã có nhiều ý kiến trao đổi về cách thức triển khai việc cập nhật, đồng bộ cơ sở dữ liệu CBCCVC của Viện Hàn lâm với CSDLQG về CBCCVC. Theo kế hoạch, Viện Hàn lâm được Bộ Nội vụ cấp tài khoản truy cập hệ thống, kiểm duyệt theo các cấp độ (cấp độ đơn vị trực thuộc, cấp Viện Hàn lâm và cấp Bộ Nội vụ); các cán bộ viên chức được cấp tài khoản cá nhân để cập nhật thông tin; các đơn vị trang bị hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng được việc kết nối với CSDLQG qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (gọi tắt là NDXP).

Đại biểu trao đổi ý kiến trực tiếp tại buổi làm việc

Đại biểu tham dự trực tuyến

Trao đổi tại buổi làm việc Bà Dương Ngọc Huyền, đại diện Bộ Nội vụ trao đổi về phương án triển khai tại Viện Hàn lâm, từng CBCCVC của đơn vị sẽ có tài khoản riêng để tiến hành cập nhật để đảm bảo tiến độ thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ.

Đối với các nội dung về cách thức triển khai và tính bảo mật, Ông Nguyễn Việt Hưng, đại diện Tập đoàn VNPT báo cáo về công tác triển khai các công việc theo hướng dẫn tại Công văn số 955/BNV-VP ngày 08/3/2023 của Bộ Nội vụ. Từ các thông tin cán bộ cơ bản do đơn vị cung cấp về Viện Hàn lâm, VNPT sẽ tiến hành tạo tài khoản cho từng CBCCVC để trực tiếp thực hiện nhập thông tin trên phần mềm, kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng.  VNPT cam kết về tính bảo mật thông tin cấp độ 3 với công nghệ mã hóa dữ liệu tiên tiến, dữ liệu được đồng bộ trên đường truyền dữ liệu chuyên dụng đảm bảo tính bảo mật, an toàn.

Viện Hàn lâm đề nghị Bộ Nội vụ, Tập đoàn VNPT, các đơn vị trực thuộc và các cán bộ viên chức và người lao động tiếp tục phối hợp để triển khai kế hoạch chi tiết, bám sát tiến độ theo yêu cầu của Bộ Nội vụ. Tập đoàn VNPT cũng sẽ có văn bản cam kết về việc bảo mật thông tin đối với các dữ liệu về CBCCVC của Viện Hàn lâm.

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan