Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch 2022 của Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về bảo quản gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh

26/01/2022
Ngày 24/01/2022, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp Nhà nước về bảo quản, giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và chủ trì phiên họp tổng kết công tác năm 2021 triển khai kế hoạch 2022.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  và cũng là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng khoa học. Hội Đồng đã tư vấn cho Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phiên họp đã triển khai nhiều nội dung quan trọng như:

- Thông qua Báo cáo tổng kết năm 2021 do cơ quan thường trực báo cáo với các nội dung như: Hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2021; các tiểu Ban khoa học chuyên ngành của Hội đồng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai các hoạt động cụ thể để chủ động tham mưu cho Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Các Ủy viên Hội đồng khoa học đã đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022 của Hội đồng và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;

- Kết thúc phiên họp, Chủ tịch Hội đồng GS.VS. Châu Văn Minh cùng toàn thể thành viên hội đồng đều thống nhất:

+ Đồng ý với báo cáo tổng kết năm 2021, kế hoạch hoạt động 2022;

+ Tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp;

+ Thành lập các tiểu ban chuyên môn giúp việc Hội đồng;

+ Kiện toàn Hội đồng Khoa học;

+ Giao cơ quan thường trực Hội đồng khoa học tổng hợp hoàn thiện và báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định.

Chụp ảnh lưu niệm

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan