Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại học và giám định mẫu sinh vật

11/01/2022
Dự án thành phần “Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại học và giám định mẫu sinh vật”, mã số BSTMV.05/14-16, đã được Hội đồng cấp Quốc gia nghiệm thu đánh giá có ý nghĩa khoa học và thực tiễn và đánh giá xếp loại Xuất sắc ngày 22/11/2021.

Dự án thành phần (DATP) do TS. Nguyễn Quốc Bình làm chủ nhiệm, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam là cơ quan chủ trì với mục tiêu trước mắt là có được quy trình và bộ cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ việc giám định, phân loại sinh vật sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và mục tiêu lâu dài là xây dựng được cơ sở khoa học về phân loại mẫu và giám định mẫu sinh vật sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.

Bộ sưu tập mẫu vật về thiên nhiên được coi là tài sản quốc gia, bởi đây hội tụ các giá trị về thiên nhiên, giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội của quốc gia đó. Vì vậy, bộ sưu tập mẫu vật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là cơ sở cho các nghiên cứu liên quan tiếp theo. Bộ mẫu sinh vật sau khi được thu thập cần phải phân loại và giám định tên khoa học trước khi sắp xếp vào vị trí cần thiết thì các mẫu mới có giá trị khoa học. Vì vậy, việc nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại học và giám định mẫu sinh vật là việc làm cần thiết để mẫu vật được giám định chính xác tên khoa học.

DATP thực hiện trong giai đoạn 2014-2020 đã có nhưng đóng góp mới đáng chú ý như sau:

Đã thu thập bộ mẫu sinh vật gồm 578 mẫu của các nhóm sinh vật: thú, lưỡng cư, bò sát, mẫu côn trùng, hình nhện, cuốn chiếu- rết, động vật thân mềm, sán, tuyến trùng, nấm và thực vật.

  • Báo cáo đánh giá các khung phân loại và giám định mẫu sinh học của các nhóm sinh vật: động vật có xương sống, động vật có xương sống, thực vật và vi sinh vật.
  • Báo cáo nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng hệ thống khung phân loại mẫu sinh học của các nhóm động vật có xương sống, động vật không xương sống, thực vật, vi sinh vật.
  • Báo cáo xây dựng quy trình giám định mẫu sinh học sử dụng cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam của các nhóm động vật có xương sống, động vật không xương sống, thực vật, vi sinh vật.
  • Báo cáo về cơ sở dữ liệu chuyên môn phục vụ công tác phân loại và giám định sinh học bao gồm:  Đã xây dựng được cơ sở dữ liệu của 1241 loài sinh vật.
  • Đã thực hiện phân tích DNA 600 mẫu sinh học với mẫu nghiên cứu là những mẫu mô, cơ đối với động vật và lá với thực vật, các chủng vi khuẩn, nấm của 120 loài, mỗi loài nghiên cứu lựa chọn đại diện từ 5 mẫu.
  • Xuất bản 6 quyển sách Cẩm nang, song ngữ Việt-Anh, các loài đều có ảnh màu minh họa, bìa cứng: Cẩm nang nhận dạng một số loài Thú - Chim quan trọng; Cẩm nang nhận dạng một số loài Lưỡng cư, Bò sát, Cá quan trọng; Cẩm nang nhận dạng một số loài động vật không xương sống dưới nước quan trọng; Cẩm nang nhận dạng một số loài động vật không xương sống trên cạn quan trọng; Cẩm nang nhận dạng một số loài thực vật quan trọng thuộc lớp Thông đất (Lycopodiopsida), lớp Dương xỉ (Polypodiopsida) và ngành Thông (Pinophyta); Cẩm nang nhận dạng một số loài thực vật quan trọng thuộc ngành Ngọc lan (Magnopiophyta).

Kết quả DATP là cơ sở khoa học cho việc phân loại và giám định mẫu sinh học có tính tổng hợp nhất của các chuyên ngành sinh học khác nhau. Kết quả này vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực tiễn cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cũng như cho Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam.

Hình ảnh Bộ sách Cẩm nang:

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn tin: Dự án Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam
Xử lý tin: Thanh Hà


Tags:
Tin liên quan