Thông báo xây dựng thuyết minh nhiệm vụ Phát triển công nghệ, đề tài hợp tác với Bộ, Ngành, Địa phương, Dự án SXTN và Dự án Phát triển sản phẩm thương mại

19/07/2018
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt danh mục và kinh phí các nhiệm vụ Phát triển công nghệ; đề tài hợp tác với Bộ, Ngành, Địa phương; dự án Sản xuất thử nghiệm; dự án Phát triển sản phẩm thương mại thực hiện từ năm 2019.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo tới các đơn vị, chủ nhiệm nhiệm vụ (đề tài, dự án), đề nghị đơn vị chuẩn bị Hồ sơ đề cương theo mẫu qui định với các thông tin sau:

Số lượng: 01 bộ Hồ sơ gốc (chữ ký tươi và đóng dấu) và 09 bản sao.

Thời gian: Trước 17h00 ngày 15 tháng 08 năm 2018 (thứ Tư).

Đơn vị tiếp nhận: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ (LH: Bà Doãn Thị Hiền Dung, ĐT: 37912613).

Địa điểm: Phòng 705, Tòa nhà Trung tâm, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội .

File điện tử: Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm gửi về email: buivanhien87@gmail.com LH: Ông Bùi Văn Hiển, ĐT: 0987.55.99.35; Đề tài hợp tác với Bộ, Ngành, Địa phương và dự án Sản phẩm thương mại gửi về email: nguyenkhachuynh.vast@gmail.com LH: Ông Nguyễn Khắc Huynh, ĐT: 0984.104.914).

Các Hồ sơ nộp không đúng thời hạn nêu trên, sẽ không được giải quyết theo quy định.

Mẫu thuyết minh Dự án sản xuất – thử nghiệm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN xem tại đây.

Mẫu thuyết minh Nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN xem tại đây.

Mẫu thuyết minh Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xem tại đây.

Mẫu thuyết minh Đề tài hợp tác Bộ, Ngành và Địa phương cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xem tại đây.

Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan