Thông báo về việc nộp hồ sơ xin thị thực tại Lãnh sự quán Ba Lan

14/11/2011
Đại sứ quán nước Cộng hòa Ba Lan có thông báo về việc nộp hồ sơ xin thị thực tại Lãnh sự quán Ba Lan như sau: Kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2011, việc nộp hồ sơ xin thị thực tại Lãnh sự quán Ba Lan phải đăng ký trước bằng bản đăng ký xin thị thực điện tử, áp dụng với cả thị thực Schengen cũng như thị thực quốc gia Ba Lan. Mọi thông tin chi tiết về thủ tục xin thị thực cũng như đăng ký trực tuyến xem trên website: http://www.e-konsulat.gov.pl Viện KHCNVN thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức,  viên chức của Viện có nhu cầu xin thị thực tại Lãnh sự quán Ba Lan được biết.       Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan