Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh theo Chương trình JSPS RONPAKU – Nhật Bản năm tài chính 2014

14/05/2013
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Hội Hỗ trợ Phát triển Khoa học Nhật Bản (Japan Society for the Promotion of Science – JSPS), chương trình làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản năm tài chính 2014 chính thức nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 15/5/2013 đến hết ngày 25/7/2013.

Địa điểm nhận hồ sơ: Văn thư Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

  • Là cán bộ nghiên cứu của các trường đại học hoặc các viện nghiên cứu trong nước;
  • Dưới 45 tuổi (tính đến ngày 01/4/2014);
  • Đã có bằng Thạc sĩ;
  • Chưa có học vị Tiến sĩ;
  • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực đăng ký làm Nghiên cứu sinh;
  • Đã đạt được một số kết quả nghiên cứu đáng kể (công trình khoa học đăng ở tạp chí trong nước và quốc tế) và thông qua chương trình này có thể bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ;
  • Có công văn đề nghị của cơ quan chủ quản (nộp kèm hồ sơ);
  • Có thư đồng ý nhận hướng dẫn luận văn Tiến sĩ của thầy giáo Việt Nam và Nhật Bản (nộp kèm hồ sơ);
  • Thông thạo tiếng Anh (TOEFL 450 trở lên hoặc tốt nghiệp Thạc sĩ chương trình tiếng Anh tại nước ngoài).

Thông tin chi tiết trên website: www.vast.ac.vn hoặc www.jsps.go.jp/english/e-ronpaku.

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan