Thông báo Tổ chức Diễn đàn Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam

13/09/2018
Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn”, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Diễn đàn khoa học với chủ đề “Khoa học công nghệ phục vụ ứng phó thiên tai tại Việt Nam”.

Đây là diễn đàn khoa học nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, Chính phủ về nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa lý Việt Nam phục vụ cảnh báo, phòng chống cũng như thích ứng với thiên tai tại Việt Nam.

Đơn vị tổ chức: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thời gian: Ngày 22 tháng 11 năm 2018.

Địa điểm: Hội trường tầng 10, Viện Hàn lâm KHCNVN, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Quy mô tổ chức: 300 đại biểu từ các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm.

Nội dung chính: Diễn đàn tổ chức tập trung vào 03 chủ đề:

  1. Các vấn đề liên quan đến cảnh báo thiên tai;
  2. Các vấn đề liên quan đến công nghệ phòng chống thiên tai;
  3. Các vấn đề liên quan đến công nghệ thích ứng với thiên tai;

Các mốc thời gian chính:

  • Đăng ký viết bài và gửi tóm tắt bài viết: Trước 20/9/2018.
  • Các đơn vị, cá nhân nộp toàn văn bài viết: Trước ngày 05/10/2018.
  • Phản biện các bài viết và tiến hành biên tập: Trước ngày 30/10/2018.

- Đăng ký tham dự Diễn đàn: Trước ngày 05/11/2018.

Thể lệ gửi bài viết, tham luận Diễn đàn:

- Bài viết bằng tiếng Việt, được trình bày trên khổ giấy A4 theo các yêu cầu sau:

+ Font chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 12, dãn dòng 1 line;
+ Paper size: width: 21cm, height: 29,7 cm, Margin: top: 2cm, bottom: 2cm, left: 3cm, right: 2cm; hoặc dùng LaTeX (chỉ sử dụng lệnh gốc của LaTeX trong soạn thảo).

- Nội dung bài viết: Không quá 10 trang A4.

- Bài viết ghi rõ thông tin tác giả: Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ, nơi công tác, địa chỉ liên lạc (Điện thoại và E-mail).

Địa chỉ liên hệ đăng ký và gửi bài:

Bài viết, tham luận và đăng ký tham dự Diễn đàn (theo các mốc thời gian chính nêu trên) xin vui lòng gửi về Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm KHCNVN, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 024.3791.2613; Email: phamphuongud@vast.vn. Bà Phạm Thị Phượng – DĐ: 0904.998.693;

Viện Hàn lâm KHCNVN trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ, giảng viên ở các Bộ, ngành, địa phương và các viện, trường đại học, cao đẳng trong cả nước đăng ký tham dự Diễn đàn.

Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệTags:
Tin liên quan