Thông báo tin động đất ngày 15 tháng 07 năm 2023: 2 trận Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0

28/07/2023
Trận 1: Vào hồi 23 giờ 00 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 07 năm 2023 tức 06 giờ 00 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.811 độ vĩ Bắc, 108.191 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: ào hồi 07  giờ 28  phút 33  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  07  năm  2023  tức 14  giờ 28  phút 33  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  07  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.727  độ vĩ Bắc, 108.269  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnTags:
Tin liên quan