Thông báo tin động đất ngày 08 tháng 07 năm 2023: Tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tiếp tục diễn ra 04 trận động đất

17/07/2023
Ngày 08 tháng 07 năm 2023 tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tiếp tục diễn ra 04 trận động đất cụ thể:

Trận 1: Vào hồi 22 giờ 08 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 05 giờ 08 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.939 độ vĩ Bắc, 108.271 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 05 giờ 01 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 07 năm 2023 tức 12 giờ 01 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.955 độ vĩ Bắc, 108.249 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 15 giờ 35 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 07 năm 2023 tức 22 giờ 35 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.930 độ vĩ Bắc, 108.269 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 16 giờ 06 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 07 năm 2023 tức 23 giờ 06 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.934 độ vĩ Bắc, 108.272 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.


Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu
Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan