Thông báo tham dự Hội nghị Triển lãm ngành nước và xử lý nước (ACE 2013) tại Hoa Kỳ

10/05/2013
Hội nghị Triển lãm ngành nước và xử lý nước (ACE 2013) là cuộc triển lãm về lĩnh vực cấp nước và xử lý nước do Hiệp Hội ngành nước Hoa Kỳ (AWWA) tổ chức hàng năm, là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm và công nghệ trong các lĩnh vực máy móc chuyên ngành nước, thiết bị phân tích nước tại chỗ cũng như trong phòng thí nghiệm, hệ thống quản lý mạng tự động, các giải pháp tiết kiệm nước, chống rò rỉ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quan trắc, quản lý chất lượng nguồn nước và giới thiệu các quy chuẩn mới về chất lượng nước.

Thời gian: Từ ngày 09 đến ngày 13 tháng 06 năm 2013

Địa điểm: Thành phố Denver, Colorado, Hoa Kỳ

Mục đích: tham quan, tiếp cận công ngệ, giao dịch với các đối tác Hoa Kỳ và Quốc tế trong lĩnh vực xử lý nước và cấp nước.

Thông tin chi tiết xin liên hệ bà Ngô Thục Anh, Phòng Thương vụ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội theo số điện thoại (04) 3850 5199; Mobile 0903 405 238. Email liên hệ: Ngo.Anh@trade.gov; hoặc truy cập vào website: http://www.awwa.org/conferences-education/conferences/ace13-annual-conference.aspx 

Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Mai Lan Tags:
Tin liên quan