Thông báo Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương với Quỹ NCCB Nga giai đoạn 2021 - 2022

23/04/2020
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Quỹ Nghiên cứu cơ bản Nga (Quỹ NCCB Nga), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế giai đoạn 2020 - 2021 bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 22/4 đến ngày 23/6/2020.
Đề xuất nhiệm vụ phải thống nhất với đối tác Nga về tên nhiệm vụ và nội dung hợp tác khoa học. Nội dung đề xuất thuộc các hướng nghiên cứu đã được VAST và Quỹ NCCB Nga thống nhất gồm:
- Toán học, Cơ học;
- Vật lý và Thiên văn học;
- Hóa học và Khoa học vật liệu;
- Khoa học trái đất ;
- Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính;
- Cơ sở khoa học kỹ thuật ;
- Cơ sở khoa học y học ;
- Cơ sở khoa học nông nghiệp
Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa là 02 năm. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (Theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017) của VAST. 
Đối tượng tham gia nộp đề xuất: có trình độ Tiến sỹ trở lên.
Download toàn bộ mẫu đề xuất tại đây.
Bộ hồ sơ hợp lệ gồm:
a) Đề cương sơ bộ đề xuất (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1);
b) Các văn bản có liên quan gồm:
- Đơn đăng ký nhiệm vụ (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3).
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4) và của phía đối tác nước ngoài.
- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài.
- Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài.
- Công văn khẳng định kinh phí đối ứng của đơn vị (đối với các cơ quan không thuộc quản lý của Viện Hàn lâm KHCNVN).
- Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác (nếu có).
Tiêu chí xét chọn sẽ dựa trên 03 điểm chính:
- Nhiệm vụ nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ giữa VAST và Quỹ NCCB Nga. Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ không trùng lặp với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện trong nước ;
- Tranh thủ được hỗ trợ của đối tác Nga để nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị chủ trì
- Chủ nhiệm nhiệm vụ là cán bộ trong biên chế của đơn vị chủ trì và có trình độ Tiến sĩ trở lên. Nhiệm vụ có tính khả thi cao, dự kiến kết quả ít nhất 01 bài báo trong hệ thống ISI (SCI/SCIE), góp phần đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ, có thực hiện đoàn ra, đoàn vào.
Đề xuất nhiệm vụ làm thành 13 bộ trong đó có ít nhất 01 bộ gốc kèm theo công văn của đơn vị chủ trì đề nghị xét tuyển các nhiệm vụ gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN. Bản mềm gửi đến địa chỉ e-mail: voquyen@vast.vn
Thông tin chi tiết liên hệ CV.Trần Thị Võ Quyên, Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm KHCNVN (ĐT: 04-37564339, ext.1109)
Nguồn tin: BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan