Thông báo Kêu gọi tham dự Chương trình đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPPIN)

26/04/2024
IPPIN là một sáng kiến được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), do Tổ chức Khoa học và nghiên cứu công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) đồng tài trợ và quản lý và được thực hiện trong mối quan hệ đối tác chiến lược với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MOST), cùng với sự phối hợp của Tổ chức Đối tác Hành động Nhựa Quốc gia (NPAP), Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) và Cục Kiểm soát ô nhiễm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mạng lưới Đổi mới sáng tạo giảm thiểu nhựa khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPPIN Network) bao gồm các nước Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Mục tiêu của IPPIN Việt Nam nhằm tạo điều kiện và tạo động lực cho các thị trường tự duy trì một cách đa dạng, nơi khuyến khích sự hợp tác giữa các nhà nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, chính phủ, ngành công nghiệp và nhà đầu tư, thông qua một loạt hoạt động xác định, khởi xướng, xây dựng và phát triển các giải pháp thay đổi quan điểm về chất thải nhựa. Thông qua các chương trình tìm kiếm và nâng cao năng lực cho các ý tưởng sáng tạo để giải quyết những thách thức về rác thải nhựa, IPPIN hỗ trợ hành trình phát triển của các dự án và ý tưởng trong giai đoạn đầu.

IPPIN chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6/2022 và hàng năm sẽ tổ chức các chương trình Ươm mầm và Tăng tốc khởi nghiệp dành cho mọi đối tượng, để hỗ trợ tạo ra tác động tích cực nhằm chấm dứt rác thải nhựa và cải thiện cuộc sống của cộng đồng. Qua các chương trình, những người tham gia sẽ học hỏi được rất nhiều kỹ năng, phát triển mạng lưới và xây dựng được lộ trình để biến những ý tưởng lớn của mình thành tác động thực tế.

Chương trình Ươm mầm khởi nghiệp của IPPIN năm 2024 đang kêu gọi các ứng viên đăng ký nộp hồ sơ, thông tin chi tiết tại IPPIN Incubator Program – Indo-Pacific Plastics Innovation Network

Link Facebook

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan